Broagerlands fremtid

Broagerland har næsten alt, hvad der skal til, for at mange vil leve her: stor og flot natur, masser af kultur og nærhed. Men vi har brug for at gøre noget, hvis vi vil være sikre på, at der også er attraktivt at bo og have sit arbejde her i fremtiden.

Vi er gået lidt i stå og har behov for at vise et lokalsamfund frem præget af dynamik og livskraft. Det er vi en kreds af folk, som har taget op som en udfordring og her præsenteres vores forslag – Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber.

Måske er du selv en af de nye beboere eller brugere i et bo- og arbejdsfællesskab?

Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber

Vi har kigget i krystalkuglen og taget pejling af de nye strømninger blandt yngre generationer men også set på os selv og vores behov fremover. På den baggrund mener vi, at Broagerland skal sætte sig på landkortet som det sted, hvor vi går sammen om at indrette og drive nye bo- og arbejdsfællesskaber.

Det kan være mange steder på Broagerland og fællesskaberne kan være meget forskellige. De fleste kender til bofællesskaber for seniorer. Vi lægger vægt på, at fællesskaber skal være for alle generationer og for både tilflyttere og os lokale, der har brug for nye rammer, og at de skal basere sig på lejemål.

Fællesskaberne skal rumme boliger med desuden rammer for nye erhverv og muligheder for at have sit arbejde på stedet, og at de skal have fælles faciliteter og være åbne for brugere fra det omgivende samfund. Nogle kan ydermere tilbyde faciliteter til de mange gæster på f.eks. Gendarmstien. Der skal være liv hele døgnet og hele året.

For os er det nærliggende at omdanne eksisterende bygninger og omkringliggende arealer og indrette dem til nye bo- og arbejdsfællesskaber. Det kunne være i Broager by såvel som på resten af Broagerland.

Vi ser en kæde af nye, forskellige fællesskaber blive etableret, men skal selvfølgelig starte med et, der kan danne eksempel. Hvert fællesskab kan i øvrigt farves af de mennesker, der flytter ind i dem.

Til en start er det nok mest oplagt at omdanne en nedlagt landbrugsejendom. Det har en gruppe af folk, der gerne vil bo og arbejde i et sådant fællesskab lavet et forslag til. De kalder det for ’Mødestedet’, se … Bemærk at det er et tænkt eksempel men ikke langt fra virkelighedens verden.

Fællesskaberne er forskellige og ligger forskellige steder

Broagerlands befolkning står bag

Vi borgere og erhvervsdrivende på Broagerland skal skabe fundamentet for de nye bo- og arbejdsfællesskaber. Det skal ske ved, at vi slutter os sammen og danner en forening. Den skal kunne gribe de bolde, der allerede er givet op og kunne træffe de beslutninger, der skal føre visionen ud i livet. Foreningen skal således forberede og samle de fornødne midler til den erhvervsdrivende fond, der kan stå for det hele fremover. Fonden skal vi altså selv stå bag.

På fællesskabets vegne skal den bruges til at opkøbe, indrette og drive de nye bo- og arbejdsfællesskaber. Ingen skal tjene på fællesskaberne, fordi fonden skal sikre, at overskydende midler reinvesteres i bo- og arbejdsfællesskaberne.

Hvert bo- og arbejdsfællesskab skal have sin egen daglige ledelse, som f.eks. tager initiativer til og koordinerer fælles gøremål på stedet.

Du skal være med

Nu skal vi videre

Inden sommeren 2021 skal den nye forening stiftes, så den kan komme rigtigt i gang med sit arbejde efter sommerferien. Vi vil holde et til to digitale møder om forslaget til nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland og en stiftende generalforsamling for den nye forening.

Bestyrelsen for den nye forening skal bestå af et flertal af lokale borger og erhvervsdrivende, der kan kæmpe for sagen. Tænk allerede nu på hvem der kunne være kandidater. Dit bidrag kan være at blive medlem.

Der kommer mere – hold øje

På hjemmesiden Broagerland.dk vil der løbende blive lagt nyheder op. Her vil forslaget til vedtægter for den nye forening og de organisatoriske spørgsmål på længere sigt fremgå.

Hvem er vi?

Siden 2019 har de fem landsbylaug og Broager Udviklingsforum på Broagerland i et samarbejde med Hanne Tanvig, KU og Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune arbejdet med spørgsmålet om, hvad der skal til for at fremtidssikre et levende Broagerland. Men rigtig mange borgere har undervejs været med til at modne ideen og træffe forberedelser ved forskellige arrangementer frem til nu

 

Foto – Pato Soto

Share on facebook
Del på Facebook