Bag ansøgningen står de fem landsbylaug på Broagerland (Smøl, Vemmingbund, Skodsbøl, Dynt-Skelde-Gammelgab og Brunsnæs/Iller/Busholm) samt Broager Udviklingsforum efter inspiration fra landdistriktsforsker Hanne Tanvig, Københavns Universitet. De lokale parter har dannet en gennemgående arbejdsgruppe og med Ingebeth Clausen, Smøl som formand og daglig leder af projektet.

Gruppens øvrige medlemmer er:

  • Herluf Christensen, Vemmingbund Landsbylaug
  • Torben Christensen, Brunsnæs/Iller/Busholm Landsbylaug
  • Helle Johannsen, Broager Udviklingsforum
  • Roy Hansen, Dynt/Skelde/Gammelgab Landsbylaug

De har indgået et samarbejdsaftale med Hanne Tanvig om den samlede projektledelse og med landdistriktskoordinator, Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune, som især skal assistere den daglige leder. Sønderborg Kommune støtter således projektet ved at stille Connie Skovbjergs arbejdskraft til rådighed i et aftalt antal timer.

Ingebeth Clausen, Connie Skovbjerg og Hanne Tanvig fungerer som pilotprojektets styregruppe.

Hertil kommer ad hoc grupper, hvor der indtil videre har været tale om hhv. en projektgruppe, der har arbejdet med en skitse til det første bo- og arbejdsfællesskab, og en rekrutteringsgruppe som har stået for tiltrækning af interesserede udefra. Nye grupper vil se dagens lys. Desuden har vi kunne trække på frivillig bistand i forbindelse med formidling fra forskellige sider, f.eks. hjælper Felix Schultz med Facebook, Kristian Pallesen med nyheder og stof til Broager.dk, Henrik Brag med grafik og lignende til vore gennemgående medier. Vi har desuden mulighed for at købe bistand, som hidtil navnlig har omfattet formidlingsmaterialer og –aktiviteter (bl.a. webmøder og webinar ved Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen).

Hensigten er, at der i løbet af foråret 2021 er dannet en blivende organisation, som kan beslutte, etablere, lede og drive de kommende bo- og arbejdsfællesskaber og forestå samarbejdet med de kommende beboere og brugere på vegne af Broagerlands befolkning. Vi taler sikkert også om en udviklingsfond, samarbejde med større fond, folkeaktier og crowdfunding.