Ønsker du/I yderligere information om projektet, så kontakt

Ingebeth Clausen, Smøl Landsbylaug
Daglig tovholder
Mail: clausen1818@gmail.com