Hovedarbejdsplan

Pilotprojektet strækker sig over to år i forbindelse med den tildelte bevilling, men rækker i praksis langt ind i fremtiden.  Det har fire faser:

  1. Udarbejdelse af en strategi – det er blevet til strategien om nye bo- og arbejdsfællesskaber
  2. Forberedelser af hovedindsatser samt afdækning af barrierer for dem (det med frilandsbyen) – her har vi mange ideer og en skitse til det første bo- og arbejdsfællesskab
  3. Formidling – mobilisering af interesse for medvirken lokalt først, senere tiltrækning af interesserede i at flytte ind og sidst i projektperioden opsamling af erfaringer og drøftelser med beslutningstagere og fagfolk
  4. Realisering i form af beslutninger og konkrete tiltag (f.eks. køb og indretning af ejendom), videre planlægning enkeltprojekter, nye ansøgninger osv. (Projektbevillingen dækker ikke de konkrete tiltag).

Bevillingsperioden omfatter de tre første faser og afsluttes sommeren 2021. Men der vil selvfølgelig opstå overlap, og det kan ikke undgås, at der tages skridt i retning af fase fire. F.eks. er det blevet oplagt at etablere en blivende organisation lang tid, før fase fire kan træde i kraft.